Develab hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij raden u dus aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Indien u via deze website per e-mail vragen aan Develab stelt wordt uw naam en e-mailadres in beginsel slechts gebruikt ter beantwoording van uw vraag of opmerking. Via verschillende formulieren op www.develab.nl worden bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om de communicatie met u zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Develab zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden beschikbaar stellen indien u hier zelf toestemming toe heeft gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Develab zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of verhuren. Develab verstrekt verder tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe is verplicht.

Wel gebruiken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als u hier vragen over heeft, dan kun u contact opnemen met Develab via ons contactformulier op deze website. Als u het niet op prijs stelt om iets van Develab te horen of te ontvangen, meld dat schriftelijk met handtekening aan Develab, Gompenstraat 11, 5145 RM Waalwijk. Wij verwijderen dan zo snel mogelijk uw gegevens uit ons bestand.

Maakt Develab gebruik van cookies?
Op de website www.develab.nl maken wij gebruik van cookies. Develab houdt bij door welke hosts en webbrowsers de website wordt bezocht. Deze gegevens worden geanalyseerd voor statistische informatie. De verkregen informatie wordt enkel gebruikt om de website te verbeteren.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Opt-out regeling nieuwsbrief
Na het aanmelden voor onze nieuwsbrief kunt u te allen tijde uw e-mailadres uit onze database verwijderen door op de bijgeleverde link in de nieuwsbrief te klikken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op www.develab.nl kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacybescherming of de inhoud van deze websites.

Wijzigingen Privacyverklaring
Develab behoudt zich het recht voor om te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen & opmerkingen
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van www.develab.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar info@www.develab.nl. In geval dat wijziging van onze privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.