Actievoorwaarden ‘Win een leven lang gratis Develab kinderschoenen!’

 

 1. Develab/Klerx Schoenen gevestigd te Waalwijk, organiseert tijdens de negenmaandenbeurs een actie waarbij kans wordt gemaakt op een prijs.
 2. Door deelname aan deze actie accepteren de deelnemers de overhavige voorwaarden, die hier verderop worden omschreven als actievoorwaarden.
 3. De actie loopt van woensdag 21 februari t/m 25 februari 2018 tijdens de Negenmaandenbeurs te Amsterdam Rai.
 4. Er kan maximaal één kind per invulstrook worden opgegeven voor deze winactie.
 5. Prijs: Per seizoen (winter/zomer collectie) mag er één paar kinderschoenen gekozen worden uit de beschikbare voorraad collectie van Develab. Het kind mag over een periode van maximaal 10 seizoenen gratis schoenen uitkiezen bij Develab wat betekent dat er maximaal 10 paar schoenen mogen worden uitgekozen verdeeld over een periode van 5 jaar of tot dat het kind de maximale schoenmaat 40 heeft bereikt. Heeft het kind na een bepaalde tijd een schoenmaat groter dan maat 40 maar nog geen 10 paar uit mogen kiezen verloopt de actie automatisch en is het niet mogelijk om de nog niet ontvangen paren alsnog te ontvangen in een andere maat of in te wisselen voor geld of tegoedbonnen.
 6. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen.
 7. Klerx Schoenen is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Klerx Schoenen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal Klerx Schoenen aankondigen op nl.
 8. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing
  Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland, België en Duitsland woonachtige personen die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Bij deelname dienen zij dit aan te tonen door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 9. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
 10. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 11. Klerx Schoenen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie. Klerx Schoenen is te allen tijden gerechtigd om de aankoopnota’s van schoenen op te vragen.
 12. Alleen deelnemers die hun persoonlijke gegevens naar waarheid hebben ingevuld, dingen mee naar de prijs.
 13. Prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 14. De winnaars dienen zich op verzoek van Klerx Schoenen te kunnen legitimeren.
 15. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 16. Alle inzendingen en gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Klerx Schoenen en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden wel opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 17. De deelnemer gaat ermee akkoord dat persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstige promotionele acties van Klerx Schoenen.
 18. De deelnemer doet bij het deelnemen aan de wedstrijd afstand van de eigendomsrechten van het ontwerp en draagt alle eigendomsrechten over aan Klerx Schoenen.
 19. Door acceptatievan de gewonnen prijs gaat de winnaar er mee akkoord dat zijn naam en eventueel een foto kunnen worden gepubliceerd in uitingen van Klerx Schoen en Develab, alsmede in andere publicaties (zowel offline als online).
 20. Aan deze actievoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 21. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Klerx Schoenen.